LĐLĐ huyện Mê Linh (Hà Nội): Trên 200 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn 3 tại chỗ

Trao hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ". Ảnh: CĐH
Trao hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ". Ảnh: CĐH
Trao hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ". Ảnh: CĐH
Lên top