LĐLĐ huyện Long Điền thăm hỏi, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch

Tặng quạt máy cho chốt kiểm soát tại Vũng Vằn. Ảnh: LĐLĐ Long Điền
Tặng quạt máy cho chốt kiểm soát tại Vũng Vằn. Ảnh: LĐLĐ Long Điền
Tặng quạt máy cho chốt kiểm soát tại Vũng Vằn. Ảnh: LĐLĐ Long Điền
Lên top