LĐLĐ huyện Long Điền thăm, động viên lực lượng trực các chốt phong tỏa

LĐLĐ huyện Long Điền thăm, tặng quà động viên lực lượng trực các chốt phong tỏa tại xã Phước Tỉnh. Ảnh: LĐLĐ
LĐLĐ huyện Long Điền thăm, tặng quà động viên lực lượng trực các chốt phong tỏa tại xã Phước Tỉnh. Ảnh: LĐLĐ
LĐLĐ huyện Long Điền thăm, tặng quà động viên lực lượng trực các chốt phong tỏa tại xã Phước Tỉnh. Ảnh: LĐLĐ
Lên top