LĐLĐ huyện Lộc Hà phát động Tháng Công nhân

Tặng quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân của LĐLĐ huyện Lộc Hà. Ảnh: CĐ.
Tặng quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân của LĐLĐ huyện Lộc Hà. Ảnh: CĐ.
Tặng quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân của LĐLĐ huyện Lộc Hà. Ảnh: CĐ.
Lên top