LĐLĐ huyện Lập Thạch: Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN và kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN

Ông Đỗ Tiến Yên - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lập Thạch phát biểu khai mạc liên hoan. Ảnh: Lục Văn Quân
Ông Đỗ Tiến Yên - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lập Thạch phát biểu khai mạc liên hoan. Ảnh: Lục Văn Quân
Ông Đỗ Tiến Yên - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lập Thạch phát biểu khai mạc liên hoan. Ảnh: Lục Văn Quân
Lên top