LĐLĐ huyện Lâm Hà thành lập thêm một công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Giám đốc doanh nghiệp cảm ơn người lao động trong hội nghị thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Thùy Trâm
Giám đốc doanh nghiệp cảm ơn người lao động trong hội nghị thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Thùy Trâm
Giám đốc doanh nghiệp cảm ơn người lao động trong hội nghị thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Thùy Trâm
Lên top