LĐLĐ huyện Lắk tổ chức hội thao nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thao.
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thao.
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thao.
Lên top