LĐLĐ huyện Kỳ Anh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

Chương trình hiến máu tình nguyện ở huyện Kỳ Anh sáng 29.8. Ảnh: CĐ.
Chương trình hiến máu tình nguyện ở huyện Kỳ Anh sáng 29.8. Ảnh: CĐ.
Chương trình hiến máu tình nguyện ở huyện Kỳ Anh sáng 29.8. Ảnh: CĐ.
Lên top