LĐLĐ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Xây nhiều “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

LĐLĐ huyện Kỳ Anh hỗ trợ làm nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: P.V
LĐLĐ huyện Kỳ Anh hỗ trợ làm nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: P.V
LĐLĐ huyện Kỳ Anh hỗ trợ làm nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: P.V
Lên top