LĐLĐ huyện Krông Ana: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ

Bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS có phong trào thi đua xuất sắc ở huyện Krông Ana. Ảnh: Mai Hương
Bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS có phong trào thi đua xuất sắc ở huyện Krông Ana. Ảnh: Mai Hương
Bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS có phong trào thi đua xuất sắc ở huyện Krông Ana. Ảnh: Mai Hương
Lên top