LĐLĐ huyện Kim Bảng: Đẩy mạnh chăm lo đoàn viên, người lao động

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn”  cho 3 cá nhân.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn” cho 3 cá nhân.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn” cho 3 cá nhân.
Lên top