LĐLĐ huyện Kiến Xương,Thái Bình ký kết giao ước thi đua năm 2021

LĐLĐ huyện Kiến Xương (Thái Bình) ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Kiến Xương (Thái Bình) ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Kiến Xương (Thái Bình) ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top