LĐLĐ huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ năm 2016