LĐLĐ huyện Hương Sơn: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐ.
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐ.
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐ.
Lên top