LĐLĐ huyện Hương Sơn phối hợp khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn

Khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn ở Hương Sơn. Ảnh: CĐ
Khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn ở Hương Sơn. Ảnh: CĐ
Khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn ở Hương Sơn. Ảnh: CĐ
Lên top