LĐLĐ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh): Thăm hỏi gia đình đoàn viên bị thiệt hại do cháy chợ