LĐLĐ huyện Hoa Lư tuyên truyền Luật An toàn giao thông

Công nhân Công ty may Đông Thịnh Hưng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT. Ảnh: NT
Công nhân Công ty may Đông Thịnh Hưng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT. Ảnh: NT
Công nhân Công ty may Đông Thịnh Hưng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT. Ảnh: NT
Lên top