LĐLĐ huyện Hải Lăng: Tổ chức hội thi cải cách hành chính và văn hóa công sở

Phần thi giới thiệu của một đội tại hội thi. Ảnh: HT.
Phần thi giới thiệu của một đội tại hội thi. Ảnh: HT.
Phần thi giới thiệu của một đội tại hội thi. Ảnh: HT.
Lên top