LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh: Đơn vị lá cờ đầu khối thi đua LĐLĐ huyện, thị

Lãnh đạo Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lãnh đạo Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lãnh đạo Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top