LĐLĐ huyện Gio Linh (Quảng Trị): Phát động “Tháng Công nhân” năm 2018

4 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà mái ấm công đoàn. Ành: HT.
4 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà mái ấm công đoàn. Ành: HT.
4 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà mái ấm công đoàn. Ành: HT.
Lên top