LĐLĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk): Tặng nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ nghèo

LĐLĐ huyện Ea Súp trao hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Hóa – trường TH Nguyễn Trãi, xã Ia Lốp. Ảnh: Lin Xong
LĐLĐ huyện Ea Súp trao hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Hóa – trường TH Nguyễn Trãi, xã Ia Lốp. Ảnh: Lin Xong
LĐLĐ huyện Ea Súp trao hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Hóa – trường TH Nguyễn Trãi, xã Ia Lốp. Ảnh: Lin Xong
Lên top