LĐLĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đối thoại với với công nhân

Thường trực LĐLĐ huyện Ea Súp tặng quà công nhân Nhà máy Mía đường Ea Súp. Ảnh: Lin Xong
Thường trực LĐLĐ huyện Ea Súp tặng quà công nhân Nhà máy Mía đường Ea Súp. Ảnh: Lin Xong
Thường trực LĐLĐ huyện Ea Súp tặng quà công nhân Nhà máy Mía đường Ea Súp. Ảnh: Lin Xong
Lên top