LĐLĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk): Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Ea Súp. Ảnh: Quang Trung
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Ea Súp. Ảnh: Quang Trung