LĐLĐ huyện Ea H'leo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Hội nghị tiến hành khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Lin Xong
Hội nghị tiến hành khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Lin Xong
Hội nghị tiến hành khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Lin Xong
Lên top