LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam): Nhận phụng dưỡng thêm 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng