LĐLĐ huyện Duy Tiên (Hà Nam): Đối thoại giữa công nhân lao động và cơ quan chức năng