LĐLĐ huyện Dương Minh Châu đạt lá Cờ đầu khối thi đua LĐLĐ huyện, TP năm 2017

Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2017
Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2017
Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM