LĐLĐ huyện Đức Trọng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Khóa VIII

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top