LĐLĐ huyện Đức Thọ: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 83 đoàn viên

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: Nam Thắng.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: Nam Thắng.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: Nam Thắng.
Lên top