LĐLĐ huyện Đức Thọ: Khen thưởng 51 tập thể, cá nhân

LĐLĐ huyện Đức Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Thanh.
LĐLĐ huyện Đức Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Thanh.
LĐLĐ huyện Đức Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Thanh.
Lên top