LĐLĐ huyện Đông Hưng (Thái Bình) đẩy mạnh chăm lo đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao quà cho CNLĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao quà cho CNLĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao quà cho CNLĐ.
Lên top