LĐLĐ huyện Diễn Châu: Tặng gạo, dầu ăn cho công nhân lao động

Đoàn giám sát của LĐLĐ Diễn Châu (Nghệ An) tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: VN
Đoàn giám sát của LĐLĐ Diễn Châu (Nghệ An) tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: VN
Đoàn giám sát của LĐLĐ Diễn Châu (Nghệ An) tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: VN
Lên top