LĐLĐ huyện Diễn Châu: Phấn đấu hoàn thành "mục tiêu kép"

LĐLĐ huyện Diễn Châu kiểm tra kiểm tra bếp ăn công nhân. Ảnh: DT
LĐLĐ huyện Diễn Châu kiểm tra kiểm tra bếp ăn công nhân. Ảnh: DT
LĐLĐ huyện Diễn Châu kiểm tra kiểm tra bếp ăn công nhân. Ảnh: DT
Lên top