LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An): Ký kết chương trình phối hợp công tác

Lãnh đạo các cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Duy Từ
Lãnh đạo các cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Duy Từ
Lãnh đạo các cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Duy Từ
Lên top