LĐLĐ huyện Diễn Châu hỗ trợ đoàn viên vươn khơi bám biển

Đại diện LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) động viên hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Diễn Bích. Ảnh: PV
Đại diện LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) động viên hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Diễn Bích. Ảnh: PV
Đại diện LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) động viên hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Diễn Bích. Ảnh: PV
Lên top