LĐLĐ huyện Đan Phượng bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 hộ nghèo