LĐLĐ huyện Đam Rông tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi

Ban tổ chức trao giải cho đội về nhất trong Hội thi cán bộ công đoàn giỏi huyện Đam Rông năm 2019.
Ban tổ chức trao giải cho đội về nhất trong Hội thi cán bộ công đoàn giỏi huyện Đam Rông năm 2019.
Ban tổ chức trao giải cho đội về nhất trong Hội thi cán bộ công đoàn giỏi huyện Đam Rông năm 2019.
Lên top