LĐLĐ huyện Đại Lộc: Phát triển mới gần 1.800 đoàn viên công đoàn

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) khóa mới ra mắt toàn thể đại hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) khóa mới ra mắt toàn thể đại hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) khóa mới ra mắt toàn thể đại hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Lên top