LĐLĐ huyện Đại Lộc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Lộc Nguyễn Khắc Xuyên ôn lại chặng đường 90 phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Lộc Nguyễn Khắc Xuyên ôn lại chặng đường 90 phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Lộc Nguyễn Khắc Xuyên ôn lại chặng đường 90 phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam
Lên top