LĐLĐ huyện Đạ Tẻh chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Bà Phạm Thị Phúc - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào công nhân.
Bà Phạm Thị Phúc - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào công nhân.
Bà Phạm Thị Phúc - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào công nhân.
Lên top