CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN THỰC HIỆN NĂM “VÌ LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội): Tạo lợi ích khác biệt cho đoàn viên công đoàn