LĐLĐ huyện Chương Mỹ (Hà Nội): 29 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen cho đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen cho đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen cho đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top