LĐLĐ huyện Chợ Đồn: Ngày hội tiếp sức “Thanh niên, CNVCLĐ"

CNLĐ được khám sức khỏe tại ngày hội.
CNLĐ được khám sức khỏe tại ngày hội.
CNLĐ được khám sức khỏe tại ngày hội.
Lên top