LĐLĐ huyện Chợ Đồn: Ký thỏa thuận hợp tác với 5 DN về Chương trình phúc lợi đoàn viên

Tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện Chợ Đồn với 5 doanh nghiệp về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ huyện Chợ Đồn
Tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện Chợ Đồn với 5 doanh nghiệp về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ huyện Chợ Đồn
Tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện Chợ Đồn với 5 doanh nghiệp về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ huyện Chợ Đồn
Lên top