LĐLĐ huyện Châu Thành (Tiền Giang) tiếp sức tuyến đầu chống COVID-19

Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (thứ 2 từ phải) - trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống COVID-19. Ảnh: K.Q
Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (thứ 2 từ phải) - trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống COVID-19. Ảnh: K.Q
Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (thứ 2 từ phải) - trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top