LĐLĐ huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Khai mạc Giải cầu lông CNVCLĐ năm 2016