LĐLĐ huyện Cái Bè (Tiền Giang): Bàn giao Nhà Mái ấm Công đoàn