LĐLĐ huyện Bình Lục (Hà Nam): 100 công nhân lao động được tập huấn Phòng, chống tác tại của thuốc lá