LĐLĐ huyện Bắc Yên phối hợp tổ chức giải cầu lông chào mừng các ngày lễ lớn

Ông Nguyễn Đăng Thức - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Yên trao giải cho các đôi vận động viên nam nữ nhóm tuổi 36 - 45. Ảnh: LĐLĐ huyện Bắc Yên
Ông Nguyễn Đăng Thức - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Yên trao giải cho các đôi vận động viên nam nữ nhóm tuổi 36 - 45. Ảnh: LĐLĐ huyện Bắc Yên
Ông Nguyễn Đăng Thức - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Yên trao giải cho các đôi vận động viên nam nữ nhóm tuổi 36 - 45. Ảnh: LĐLĐ huyện Bắc Yên
Lên top