LĐLĐ huyện Anh Sơn: Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Thúy Hằng
LĐLĐ huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Thúy Hằng
LĐLĐ huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Thúy Hằng
Lên top